Data intrării în vigoare: mai 2020

Această Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal (numită în continuare Politica de Confidențialitate) se aplică la www.drdoboscalin.ro deținut și operat de Doboș T. Călin Medic Specialist cu sediul in Mun. București, Sector 4 str. Calea Șerban Vodă nr 95-101, email mail@drdoboscalin.ro.

Prin această Politică de Confidențialitate vă explicăm modul în care colectăm și utilizăm informațiile, care ar putea include datele personale pe care le furnizați pe website-ul nostru:  www.drdoboscalin.ro.

Doboș T. Călin Medic Specialist își desfășoară activitatea principală în domeniul prestării de servicii medicale (chirurgie estetică, tratamente minim invazive și invazive, etc.)

Prin prisma activității noastre colectăm date cu scopul promovării comerciale și a informării clienților și colaboratorilor.

Website-ul www.drdoboscalin.ro are rol de: prezentarea noastră; prezentarea echipei și serviciilor medicale; promovarea partenerilor noștri; alte activități de marketing și publicitate.

Scopul colectării datelor

Datele dumneavoastră sunt colectate în următoarele scopuri:

Statistic: Utilizăm datele dumneavoastră personale, anonimizate, pentru a identifica modul în care folosiți site-ul, a identifica nevoile dumneavoastră despre informațiile postate pe site, finaliza și administra solicitarea dumneavoastră referitoare la serviciile medicale și produsele existente pe site.

Activități de marketing: Utilizăm datele dumneavoastră pentru activități de marketing, conform legii, în baza unui consimțământ prealabil. În cazul în care utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, precum newsletteruri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

Analiză, îmbunătățire și cercetare: Utilizăm datele dumneavoastră personale, anonimizat, și în scopuri analitice, pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a îmbunătăți funcționalitatea și calitatea serviciilor noastre online. Utilizăm datele personale pentru a efectua cercetări și analize. Este posibil să implicăm o terță parte să facă acest lucru în numele nostru sau să avem obligația de a transmite aceste informații cate instituțiile acreditate. Putem partaja sau dezvălui rezultatele unor astfel de cercetări, inclusiv unor terțe părți, în formă anonimă, criptată.

Securitatea, detectarea și prevenirea fraudelor: Utilizăm informații, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile de autor ori în cazul prevenției atacurilor cibernetice. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile naționale sau internaționale acreditate conform legii sau consultanților externi.

Puteți alege oricând ce date personale (dacă există) doriți să ni le furnizați. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personale, cele impuse prin lege, sunt strict necesare desfășurării activității, motiv pentru care, în lipsa acestora nu vă putem oferi serviciul solicitat.

Datele prelucrate în scopuri statistice, de cercetare și analiză, sunt date anonimizate, ce nu permit identificarea dumneavoastră în nici un fel.

Modul de colectare al datelor

Datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului nostru, pe baza preferintelor de utilizare, în timpul vizitării paginii web, prin intermediul cookies-urilor. Pentru mai multe detalii legate de Politica de Cookies, te rog apasă aici.

Dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, vom implementa măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.

În cadrul website-ului nostru găsiți link-urile pentru accesarea paginilor noastre de prezentare din cadrul rețelelor de socializare.

Dacă decideți să lăsați review-uri pe unul din canalele de social media utilizat de noi, ori doar prin accesarea link-ului direct de pe pagina noastră, vă informăm că datele dumneavoastră vor fi prelucrate și de respectivul operator (în acest caz, fiind vorba de operatori-asociați), de aceea vă reamintim că fiecare din acestea are o Politică de confidențialitate proprie, pe care vă sfătuim să o studiați pentru a vă informa despre modul în care prelucrează datele. Noi vom prelucra doar informațiile relevante transmise de către acest tip de canal de promovare, dar ele de obicei sunt anonimizate și sub formă statistică. În toate aceste cazuri prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. 1 lit.a) din RGPD dar și pe art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță.

Ce categorii de date prelucrăm

Prin vizitarea site-ului nostru colectăm doar date ce țin de identitatea online, dar ținând cont de specialitatea noastră medicală, utilizarea site-ului poate duce la identificarea anumitor date cu caracter personal sensibile. Pentru mai multe informații referitoare la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră generale, dar și sensibile, în cadrul activității curente, vă rugăm să accesați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibilă aici.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie.

Transferuri de date internaționale

Nu transferăm date cu caracter personal către  țări ale căror legi privind protecția datelor nu sunt la fel de cuprinzătoare ca acelea ale țărilor din Uniunea Europeană.

În cazul în care vom fi obligați de circumstanțe să transferăm datele personale către alte țări din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că destinatarii vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor; de aceea vom efectua aranjamente contractuale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt în continuare protejate în conformitate cu standardele europene. Ne puteți cere să vedeți o copie a acestor clauze folosind detaliile de contact de mai jos.

Securitate

Doboș T. Călin Medic Specialist respectă proceduri rezonabile de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la informațiile cu caracter personal și utilizarea necorespunzătoare a acestora. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja informațiile, inclusiv datele cu caracter personal. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale pe serverele noastre. Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activității acestuia.

Retenția datelor

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât este necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm activitatea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale.

Toate datele personale prelucrate prin intermediul website-ului nostru, pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de stocare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.

În cazul datelor prelucrate prin intermediul cookie-urilor, termenele de păstrare sunt definite în general de tipul de cookie folosit pentru colectarea acestor date. Mai multe informați puteți găsi accesând Politica de cookies.

Opțiunile și drepturile dumneavoastră

Dorim să vă controlați modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în concordanță cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (art. 13-23) în următoarele moduri:

Ne puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră.

Ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră.

În anumite situații, ne puteți cere să ștergem, să blocăm sau să restricționăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau să vă opuneți anumitor moduri în care vă folosim datele personale. Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri.

În anumite situații, dacă este permis din punct de vedere tehnic, puteți, să ne solicitați să trimitem datele personale pe care prelcurat despre dumneavoastră  unei terțe părți.

În cazul în care folosim datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment, sub rezerva legii aplicabile.

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

Vă rugăm să ne informați cu promptitudine cu privire la orice schimbări sau inexactități ale datelor dumneavoastră personale la email: mail@drdoboscalin.ro ori direct responsabilului nostru privind protecția datelor la email: dpo@golegal.ro, cu menționarea operatorului Doboș T. Călin Medic Specialist.

Aveți dreptul de a va adresa la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care considerați necesar (www.dataprotection.ro). Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment Autoritatea de Supraveghere, vă solicităm să ne contactați în prealabil, și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, sunteți binevenit(ă) să ne contactați printr-o cerere scrisă fie la adresa: Doboș T. Călin Medic Specialist cu sediul in Mun. București, Sector 4 str. Calea Șerban Vodă nr 95-101, sau prin email la dpo@golegal.ro cu menționarea operatorului Doboș T. Călin Medic Specialist.

Modificări ale notificării

După cum activitatea noastră se schimbă constant, această Politica de Confidențialitate se poate schimba din când în când. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra dumneavoastră (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom informa înainte de a începe această procesare.